زرند

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 زرند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در زرند

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  فاطمه ابراهیمی فر
 • چهارم انساني
  زینب پور حبیبی
 • چهارم تجربي
  مرجان دهقانی
 • چهارم تجربي
  الهه محمدی
 • چهارم رياضي
  محمد سعیدی
 • چهارم تجربي
  الهام احمدی
 • چهارم رياضي
  محمد حسین ایزدی
 • چهارم تجربي
  فاطمه محمدی اکبر ابادی
 • چهارم تجربي
  فاطمه عرب پور
 • چهارم تجربي
  محمد رضا عربپور
هنرستان
 • مكانيك خودرو
  عارف سهرابی
 • مكانيك خودرو
  مهران رحمانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های زرند

محمود میرزاحسینی
محبوبه کارگر
فاطمه ابراهیمی
الهام رحمانی
اعظم نکوئی
ملیحه بهشتی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های زرند جمعه 19 خرداد 1396