زرند

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 زرند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در زرند

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  فاطمه ابراهیمی فر
 • چهارم انساني
  زینب پور حبیبی
 • چهارم انساني
  زینب عربپور
 • چهارم رياضي
  محمد حسین ایزدی
 • چهارم رياضي
  سعید امیری
 • چهارم انساني
  هانیه ده خدادادی
 • چهارم رياضي
  محمد سعیدی
 • چهارم تجربي
  الهه محمدی
 • چهارم رياضي
  محمد سعیدی
 • چهارم تجربي
  مهدی ضیاالدینی
متوسطه و دبیرستان
 • سوم انسانى
  فاطمه عباس تبار
 • سوم انسانى
  ریحانه ترکزاده
 • سوم تجربي
  عرفان عرب پور داهوئی
 • دهم تجربي
  محمد حسین اسلامی
 • سوم انسانى
  زهرا سادات اسلامی
 • سوم انسانى
  سیما هادی زاده
 • سوم انسانى
  عارفه السادات پور حسینی
 • سوم انسانى
  فاطمه اثنی عشری
 • دهم تجربي
  علی اصغر میرزایی
 • هشتم
  فاطمه نکوئی
هنرستان
 • مكانيك خودرو
  عارف سهرابی
 • کليه رشته ها
  فائزه همتی
 • مكانيك خودرو
  مهران رحمانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های زرند

الهام رحمانی
زینب متصدی
علی میرزاحسینی
فاطمه ابراهیمی
انیس هادی زاده
اعظم نکوئی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های زرند جمعه 1 اردیبهشت 1396