جيرفت

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 جيرفت

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در جيرفت

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  محمدحسن به نژاد
 • چهارم انساني
  امیرحسین رشیدی توت
 • چهارم انساني
  امیرمحمد مارزی
 • چهارم تجربي
  محمدمهدی سیدی سرحد
 • چهارم رياضي
  امین رضا خواجه حیدری
 • چهارم تجربي
  مولود برخوری مهنی
 • چهارم تجربي
  حسین سعیدی گراغانی
 • چهارم رياضي
  حسین امیری هنزایی
 • چهارم تجربي
  عباس گرجی
 • چهارم انساني
  زینب ابراهیمی راینی
متوسطه و دبیرستان
 • دهم علوم انسانى و معارف
  مجتبی اسفندیاری مهنی
 • دهم علوم انسانى و معارف
  صائب صنعتی
 • سوم انسانى
  محدثه فیروزی
 • دهم رياضى
  امیرحسین امیری پورگور
 • سوم رياضي
  علیرضا رفیعی ساردوئی
 • نهم
  فاطمه مشایخی ساردو
 • نهم
  فاطمه اذرشب
 • سوم انسانى
  علی توکلی
 • هفتم
  فاطمه اماندادی
 • دهم علوم انسانى و معارف
  علی نخعی
دبستان
 • پنجم دبستان
  فاطمه زهرا ابراهیمی
 • ششم دبستان
  امیرحسین شریعت زاده میرحسینی
 • ششم دبستان
  مبینا فیروزی
 • پنجم دبستان
  علی اصغر ترکستان نسب
 • ششم دبستان
  فاطیما پلاشی
 • ششم دبستان
  ام البنین پلاشی
 • ششم دبستان
  ریحانه مجاز ده شیخی
 • پنجم دبستان
  یاسین رئیسی
 • ششم دبستان
  آیسا جعفری
 • پنجم دبستان
  محمدطاها انجم روز
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های جيرفت

عصمت شهابی
لعیا امیری دوماری
زهرا امیرشکاری
زهرا علی توکلی
علی نیک نفس دهقانی
عیسی نظری