بم

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در بم

دبستان
 • ششم دبستان
  زهرا عسکری نژاد
 • ششم دبستان
  امیرپوریا پورطاهری
 • ششم دبستان
  فاطمه مهدوی زاده
 • ششم دبستان
  فاطمه صدیقی دریجانی
 • ششم دبستان
  فاطمه دریجانی
 • ششم دبستان
  مریم باقری زاده
 • ششم دبستان
  ابوالفضل فضل آبادی
 • ششم دبستان
  دلارام علیزاده بمی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بم

سمیه کمال الدینی
شهین سیدی
حمیده شریعتی مقدم
فهیمه اطهری
سید امیرحسین حبیب زاده
الهه شجاعی فر