بم

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در بم

کنکوری ها
 • هنر
  ناصر درویش زاده صالح آبادی
 • چهارم تجربي
  ابوالحسن احسنی فر
 • چهارم انساني
  دنیا شهنوازی
 • چهارم رياضي
  محمدحسام قلعه خانی
 • چهارم تجربي
  میلاد پورطاهری
 • چهارم تجربي
  محمد رضا دریجانی
 • چهارم تجربي
  علی رستم آبادی
 • چهارم تجربي
  علی شهسواری نسب عنایتی
 • چهارم تجربي
  علیرضا پورمقدم
 • چهارم تجربي
  فاطمه نیکپور
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بم

سمیرا نعیمی
معین رجب زاده
پونه افشاری زاده
سحر حافظ آبادیان
عاطفه هاشمی فر
امین قاسمی