رفسنجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در رفسنجان

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  فاطمه پورکرمی
 • چهارم انساني
  پردیس علی یوسفی
 • چهارم انساني
  زهرا فاتحی مرج
 • چهارم رياضي
  علی اسماعیلی نسب
 • چهارم رياضي
  شهرداد اسماعیلی
 • چهارم تجربي
  اسماء محمدیان
 • چهارم تجربي
  فاطمه صالحی
 • چهارم تجربي
  الهام مجیدی
 • چهارم تجربي
  الهه نظری
 • چهارم تجربي
  علیرضا حجتی مقدم
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  محمدشایان شعبانی حمیدابادی
 • دهم رياضى
  فاطمه جعفری
 • نهم
  ایلیا شاهرخ ابادی
 • دهم تجربي
  فاطمه تقی زاده علم ابادی
 • هفتم
  امیرعلی حیدری همت ابادی
 • دهم تجربي
  فاطمه رضاپورخلیل اباد
 • هفتم
  محمدحسین جمالی رفسنجانی
 • دهم تجربي
  فاطمه مرادی همت اباد
 • دهم رياضى
  علی شریفی نعمت اباد
 • هشتم
  مائده کرمی
دبستان
 • دوم دبستان
  پارمیس یاوری
 • پنجم دبستان
  معین میرزایی عرب ابادی
 • پنجم دبستان
  بنفشه رضایی
 • ششم دبستان
  امیرحسین میرزائی
 • چهارم دبستان
  ارشا آرمان فر
 • ششم دبستان
  آوا تجلی
 • سوم دبستان
  کیانا گلرسان زاده
 • چهارم دبستان
  درسا کاظمی
 • پنجم دبستان
  محمدعارف نوروزی
 • دوم دبستان
  دریا صاحبی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رفسنجان

محمد باقری
مهدیه صابری
فریبا فتاحی
نسرین کاظمی
فاطمه نژادکورکی
رقیه بهادر