رفسنجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در رفسنجان

کنکوری ها
 • هنر
  کیمیا فاطمی
 • چهارم انساني
  زهرا فاتحی مرج
 • چهارم تجربي
  الهام مجیدی
 • چهارم تجربي
  فائزه عظیمی
 • چهارم تجربي
  آوا شاهرخ ابادی
 • چهارم رياضي
  ابوالفضل بیات
 • چهارم تجربي
  فاطمه صالحی
 • چهارم تجربي
  علیرضا احمدی حکمتی کار
 • چهارم تجربي
  مرضیه اسماعیل زاه
 • چهارم تجربي
  فاطمه عسکریان
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  مانا شریفی
 • دهم رياضى
  نیما نوروزی بهجت
 • نهم
  ایلیا شاهرخ ابادی
 • هشتم
  مریم ایزدخواه
 • دهم تجربي
  فاطمه مرادی همت اباد
 • هفتم
  محمدحسین جمالی رفسنجانی
 • دهم تجربي
  پارسا کامیاب
 • دهم رياضى
  علی شریفی نعمت اباد
 • هشتم
  محمدشایان شعبانی حمیدابادی
 • دهم رياضى
  فاطمه محمدی علی ابادی
هنرستان
 • کليه رشته ها
  عاطفه حاجی محمدی
دبستان
 • پنجم دبستان
  بنفشه رضایی
 • پنجم دبستان
  بهاره رضایی
 • پنجم دبستان
  معین میرزایی عرب ابادی
 • پنجم دبستان
  محمدعارف نوروزی
 • پنجم دبستان
  مینو میرزایی خلیل اباد
 • پنجم دبستان
  مهتا اسدی پور
 • پنجم دبستان
  آیدا محمودی
 • پنجم دبستان
  زهرا جمالی رحمت ابادی
 • ششم دبستان
  حسین پورزمانی
 • پنجم دبستان
  سینا جباری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رفسنجان

فریبا فتاحی
اردلان نصیری
زهره اسدی
علیرضا رنجبرحسنی
عرفان شادروان
حمیدرضا عسکری