رفسنجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در رفسنجان

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  اسماء محمدی راد
 • چهارم رياضي
  محمد مقصودی
 • چهارم تجربي
  فاطمه صالحی
 • منحصرا زبان
  امین ابراهیم پور بهجت
 • چهارم تجربي
  افسانه حسینی شمس اباد
 • چهارم انساني
  زهرا ملایی
 • چهارم انساني
  فائزه بمانادی پاریزی
 • چهارم انساني
  زهرا فاتحی مرج
 • چهارم انساني
  فاطمه پورکرمی
 • چهارم رياضي
  سیدمحمد حسینی رفسنجانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رفسنجان

عرفان شادروان
نرجس کاظمی
سعید احمدوند
فاطمه نژادکورکی
محمد باقری
شهره حسین نسب