سيرجان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 سيرجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در سيرجان

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  امیرحسین قاسمی نژاد رائینی
 • منحصرا زبان
  هانیه اسدی
 • منحصرا زبان
  پدرام یزدی نژاد
 • چهارم انساني
  منصوره جهانشاهی
 • چهارم رياضي
  فرزاد نودین نژاد
 • چهارم انساني
  فریده ‌شول
 • چهارم رياضي
  محمد صفی جهانشاهی
 • چهارم رياضي
  امین صداقتی
 • چهارم رياضي
  بهنام برقی
 • چهارم رياضي
  امیرحسین جهانشاهی
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  فاطمه پورخسروانی
 • سوم رياضي
  محمدعلی احمدی زارعی
 • هفتم
  امیر حسین خضریان
 • هشتم
  نازنین السادات سجادی
 • هفتم
  مهسا میرزاده
 • هفتم
  سپیده قاسمی نژاد رائینی
 • نهم
  ابوالفضل محمودآبادی
 • سوم رياضي
  علی مجیبی
 • هفتم
  امیرحسین رمضان جلالی پاریزی
 • سوم رياضي
  عرفان معصومی فر
هنرستان
 • تاسيسات
  امید اصطهباناتی
 • الكتروتكنيك
  مجید ‌دیم
 • تاسيسات
  علیرضا امام بخشی صدرآباد
 • الكتروتكنيك
  رضا اندایش
 • کليه رشته ها
  ملیحه احمدی گسمونی
 • معماري
  نگین سلجوقی
 • الكتروتكنيك
  مسعود زیدآبادی نژاد
 • معماري
  سحر فیروزآبادی
دبستان
 • ششم دبستان
  محمدمهدی حیدرپورلری
 • پنجم دبستان
  مبینا پورامینائی
 • پنجم دبستان
  مهرانا عسکری
 • ششم دبستان
  ستاره قاسمی نژادرائینی
 • ششم دبستان
  مریم علی بیگی نژاد
 • پنجم دبستان
  محمدهادی نژادشاه بداغی
 • پنجم دبستان
  امیرحسین رئیسی استبرق
 • پنجم دبستان
  محسن شفیع پورشهربابکی
 • دوم دبستان
  یکتا مسلمی زاده
 • چهارم دبستان
  بردیا بنی اسدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سيرجان

سکینه آزادی امام
مینا محسنی نسب
محسن شول
ابوذر مقدم پور خواجوئی
سیما عبداللهی
سمیرا سالاری