سيرجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در سيرجان

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  محمدعلی احمدی زارعی
 • چهارم رياضي
  علی اسلامی نژاد
 • چهارم رياضي
  مهدی ابراهیمی نسب شهربابکی
 • چهارم رياضي
  علی مجیبی
 • چهارم تجربي
  مریم زرگری کردکلایی
 • چهارم رياضي
  محمدابراهیم سیاه کوهی
 • چهارم رياضي
  سروش زارع
 • چهارم رياضي
  عرفان معصومی فر
 • چهارم تجربي
  علی احمدی
 • چهارم رياضي
  قائم نجفی پاریزی
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم تجربي
  امیرحسین ترکی سکنان
 • هفتم
  حانیه قرائی مسجدی
 • دهم تجربي
  فاطمه هنری
 • هشتم
  مریم پورولی عرب
 • هفتم
  بارمان قلیچ پور
 • نهم
  فائزه اسدی پسوجانی
 • هشتم
  رومینا کریم الدینی
 • نهم
  فاطمه صادقی گوغری
 • هشتم
  مهسا میرزاده
 • يازدهم رياضي
  امیررضا نژادپوراسماعیلی
هنرستان
 • ساير رشته هاى يازدهم
  مهدی کریمی تکلو
 • کليه رشته ها
  عباس آرامش
دبستان
 • پنجم دبستان
  بردیا بنی اسدی
 • ششم دبستان
  علیرضا عباسلو
 • پنجم دبستان
  مبینا یعقوبی پور
 • چهارم دبستان
  آرمین حیدری جامع بزرگی
 • دوم دبستان
  هستی علی پورلری
 • ششم دبستان
  سبحان کاظمی نیا کرانی
 • ششم دبستان
  امیرعباس قاسمی نژاد رائینی
 • ششم دبستان
  امیرمهدی محمودآبادی
 • چهارم دبستان
  محمدبهراد تانوردی نسب
 • ششم دبستان
  محمدآرش آئین
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سيرجان

مریم خلیلی
مهدیه شاه بداغی
علی صادقی
رویا عباسلو
احسان صادقی
مرضیه سالاری