كرمان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 96 كرمان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در كرمان

کنکوری ها
 • هنر
  روژان آذر گشاسبی
 • چهارم انساني
  مریم کریمی افشار
 • چهارم تجربي
  سیده یاسمین موسوی سعید
 • چهارم انساني
  امیر صفی زاده
 • چهارم رياضي
  علیرضا رحیم پور
 • چهارم انساني
  آزاده صادقی نژاد
 • چهارم رياضي
  محمدامین جهان تاب
 • چهارم انساني
  مهلا رحیم پور مرادی
 • چهارم رياضي
  محمدمهدی انصاری دوگاهه
 • چهارم رياضي
  محمدرضا اسلامی
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم رياضي
  فاطمه دادگه
 • دهم تجربي
  فاطمه جلالی فر
 • نهم
  محمدمهدی صالحی
 • هفتم
  سحرالسادات رضوی نسب
 • هفتم
  فاطمه افشاری پور
 • يازدهم انسانى
  بهنام یزدی زاده
 • يازدهم تجربي
  مهلا قادری پور
 • هشتم
  ریحانه یزدان پناه احمدآبادی
 • يازدهم تجربي
  محمدمهدی عبدلی نژاد
 • يازدهم تجربي
  زینب اکبرزاده فتح آبادی
دبستان
 • چهارم دبستان
  زهرا اشرف عسکری
 • ششم دبستان
  مهدیس شیبانی تذرجی
 • پنجم دبستان
  امیرعلی تکلورابر
 • ششم دبستان
  علی خسروی مشیزی
 • چهارم دبستان
  کیهان کامیابی
 • چهارم دبستان
  ریحانه فیضی
 • پنجم دبستان
  دانیال طاهری چترودی
 • ششم دبستان
  نادیا سعیدی
 • ششم دبستان
  غزل سرلک
 • ششم دبستان
  آرمیتا ناصراسدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كرمان

حانیه میرزاآقائی
مژده صندل پور
شیما دستیار
سجاد اشرف فرسنگی
فاطمه نصیری
مژده نصیری پور