كرمان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 كرمان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در كرمان

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  معصومه اسمعیلی
 • منحصرا زبان
  فاطمه زنگی آبادی
 • هنر
  سیدمحمدعلی منصوریان
 • هنر
  بهار آریانا
 • چهارم انساني
  حسین مومنی
 • منحصرا زبان
  حامد جوکارده مرغوئی
 • چهارم رياضي
  سیدمعین فروزان ابراهیمی
 • چهارم انساني
  فاطمه نظری پور
 • چهارم رياضي
  محمدرسول حاجی زمانی
 • چهارم انساني
  زهره حسنی سعدی
متوسطه و دبیرستان
 • دهم علوم انسانى و معارف
  زهرا شیروانی سعادت آبادی
 • سوم تجربي
  سیده یاسمین موسوی سعید
 • دهم علوم انسانى و معارف
  فائزه رضائی
 • دهم علوم انسانى و معارف
  غزل حیدرزاده کوهبنانی
 • دهم تجربي
  امیرحسین شمسی گوشکی
 • نهم
  محمدعلی شاهمرادی گوهری
 • دهم علوم انسانى و معارف
  غزال آزین فر
 • هفتم
  زهرا آقائی افشار
 • دهم تجربي
  محمد علی شهسواری گوغری
 • دهم تجربي
  فاطمه مومنی
هنرستان
 • مكانيك خودرو
  امیر اسفندیارپور
 • کليه رشته ها
  فاطمه زینلی کرمانی
 • گرافيك
  نرجس عوض پور
 • حسابداري
  مینا رحیمی ساردو
دبستان
 • پنجم دبستان
  درنا شول
 • پنجم دبستان
  محمدصدرا ایرانمنش
 • پنجم دبستان
  نادیا سعیدی
 • ششم دبستان
  امیرمحمد صفی پور
 • پنجم دبستان
  الیاس احمدی
 • ششم دبستان
  مهدی غنی پور گورکی
 • پنجم دبستان
  علی خسروی مشیزی
 • ششم دبستان
  فاطمه عرب آبادی
 • پنجم دبستان
  مهدیس شیبانی تذرجی
 • پنجم دبستان
  امیر محمد سبزی شهربابک
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كرمان

امیر اسدآبادی
ندا مزنگی نژاد
مرضیه نامجو
زهرا مرادی نژاد
فاطمه سیف الهی
سحر سهرابی