كرمان

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 كرمان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در كرمان

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  معصومه اسمعیلی
 • منحصرا زبان
  فاطمه زنگی آبادی
 • چهارم تجربي
  مینا دهقانی
 • چهارم انساني
  فاطمه جعفری راینی
 • چهارم انساني
  زهره حسنی سعدی
 • چهارم رياضي
  سیدمعین فروزان ابراهیمی
 • چهارم رياضي
  پوریا انجم شعاع
 • چهارم رياضي
  شایان سنجری پور
 • چهارم رياضي
  سینا معصومی شهربابک
 • چهارم انساني
  حسین مومنی
هنرستان
 • مكانيك خودرو
  امیر اسفندیارپور
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كرمان

الهام مهدوی جعفری
سحر ثمره شاه پسند
محسن پورکریمی
مهدیه یوسفی
مهران خورسند
فاطمه خوزستانی