باغستان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در باغستان

متوسطه و دبیرستان
 • سوم تجربي
  مهدی زارعی
هنرستان
 • حسابداري
  آمنه اصفهانی
 • كامپيوتر
  راضیه سلامت
دبستان
 • ششم دبستان
  امیرحسین امامی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های باغستان

علی عبدالله حدادان
پرستو ملکی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های باغستان جمعه 22 اردیبهشت 1396