گلستان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در گلستان

متوسطه و دبیرستان
  • سوم رياضي
    ملیکا نبی پوربهمن آباد
هنرستان
  • گرافيك
    الهه عبدالهی بجندی
دبستان
  • پنجم دبستان
    ابوالفضل صاحبی رشوانلو
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گلستان

سیده مهناز موسوی
مهسا نقی پور
فاطمه نوراله پور
فاطمه قنبری
فاطمه مهدی
زهرا سلیمانی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های گلستان جمعه 1 اردیبهشت 1396