پرديس

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در پرديس

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  فاطمه اکبری
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم انسانى
  شیما باغانی
 • يازدهم رياضي
  سید محمد حسین رجبی کومه
 • هفتم
  مهدی فدایی
دبستان
 • چهارم دبستان
  پارسا میکائیلی حمزه قاسم
 • پنجم دبستان
  بیتا قیاسوند جورانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های پرديس

معصومه شعبان زاده