پرديس

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در پرديس

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  زهرا معیین کیا
 • چهارم انساني
  یاسمین محمدیان
 • چهارم رياضي
  یوسف ایروانی
 • چهارم رياضي
  حامد صادق
 • چهارم رياضي
  امین یاقری
 • چهارم رياضي
  اشکان افشاری
 • چهارم رياضي
  شایان مژده
 • چهارم رياضي
  فاطمه سادات همایونی
 • چهارم تجربي
  عرفان بشر
 • چهارم تجربي
  علی خواجه نوری
هنرستان
 • معماري
  محدثه چوپان نواز
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های پرديس

زهره ربیعی
احسان لعل
عادل زواره محمدی
هما رودینی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های پرديس جمعه 19 خرداد 1396