شهرجديد پرند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در شهرجديد پرند

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  حسین صفائی
 • چهارم تجربي
  محمد حسین تقوی
 • چهارم تجربي
  فاطمه مندنی
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  هستی بیگلری
 • هشتم
  ملیکا محمد حسن تهرانی
 • نهم
  دنیا ملا اسدالهی
 • هفتم
  محمدمهدی عبدی نژاد
 • هفتم
  عرفان ملک نژاد ورزقانی
 • هفتم
  مائده طاعتی
 • هشتم
  فاطمه نظری زاده
هنرستان
 • کليه رشته ها
  رضا ییلاقی دوبخشری
 • كامپيوتر
  علی محمد خانی
دبستان
 • دوم دبستان
  اسما صالحی
 • پنجم دبستان
  رضوان سپهوند
 • سوم دبستان
  شادی نیک خواه
 • چهارم دبستان
  سارا برات زاده
 • پنجم دبستان
  ابوالفضل انصاری
 • چهارم دبستان
  سهیل آجدانی
 • چهارم دبستان
  کیانا کوچکی
 • ششم دبستان
  حسنا الماسی
 • چهارم دبستان
  دیانا غفرانی
 • ششم دبستان
  فاطمه فدایی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهرجديد پرند

حمید لچینانی
شهین عظمی
سید نوید سید حسینی
افشین حسنی
آذین کیانی
مهسا مظلومی