پيشوا

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در پيشوا

کنکوری ها
  • چهارم تجربي
    فاطمه حاجی زاده
هنرستان
  • تربيت بدني
    نغمه اردستانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های پيشوا

فائزه السادات میرآقائی
زینب بوربور
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های پيشوا جمعه 19 خرداد 1396