قرچك

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در قرچك

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  اصغر مشکینی ساطی
 • چهارم رياضي
  معصومه شهبازی
 • چهارم تجربي
  حسین هوشمند
متوسطه و دبیرستان
 • سوم تجربي
  امیرحسین نیکی
 • هشتم
  امیرمتین شهنازی دولت خانه
دبستان
 • ششم دبستان
  امیرحسین کاشکی
 • ششم دبستان
  امیرمحمد فولادی
 • ششم دبستان
  دانیال رضی پور
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های قرچك

اعظم خشند
سعید کوشکی
رضا پیگری
نرگس محبی
مصطفی جنگلی
الهام محمدی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های قرچك جمعه 22 اردیبهشت 1396