قرچك

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در قرچك

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  احمد عابدصالح فعل
 • چهارم رياضي
  معصومه شهبازی
 • چهارم رياضي
  فاطمه ارژنگی
متوسطه و دبیرستان
 • سوم رياضي
  نرگس عباسی
 • سوم تجربي
  امیرحسین نیکی
دبستان
 • پنجم دبستان
  حسین محمدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های قرچك

الهام محمدی
اعظم خشند
سعید کوشکی
نرگس محبی
رضا پیگری
مصطفی جنگلی