شهر قدس

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 96 شهر قدس

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در شهر قدس

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  حمیدرضا عسگری
 • چهارم رياضي
  مهرشاد کریمی یادگار
 • چهارم رياضي
  فاطمه عباس زاده
 • چهارم رياضي
  مهسا کلام جوقان
 • چهارم رياضي
  ملیکا هاشمی
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  زهرا عسگری
 • نهم
  فاطمه مهدوی
 • نهم
  شیدا پشنگ پور
 • نهم
  ملیکا علیجانی
 • هفتم
  امین حاجیلو
 • هفتم
  ستایش نوروزی
 • هفتم
  مجید اینانلو
 • نهم
  افشین صدیقی
 • نهم
  محمد حیدری
 • هشتم
  نیما محمودی
دبستان
 • ششم دبستان
  سیده مبینا آذرنگ
 • ششم دبستان
  هانیه شاهرودی
 • ششم دبستان
  نرگس نوری
 • ششم دبستان
  زینب کریمیان
 • سوم دبستان
  نوشین صدیقی
 • چهارم دبستان
  مهرانا صفری
 • ششم دبستان
  ستاره قاسمی
 • پنجم دبستان
  امیررضا عبدالمالکی
 • ششم دبستان
  ریحانه شهرانی
 • ششم دبستان
  سوگل ترنج
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهر قدس

رویا حبیب نژاد
فرزانه رضایی
نسرین غلام پور
معصومه اسمعیل بیگی حیدری خانه
زهرا خدابنده لو
شیوا شاهسواری