شهر قدس

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 شهر قدس

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در شهر قدس

کنکوری ها
 • منحصرا زبان
  محدثه مرآتی فشی
 • منحصرا زبان
  کیمیا قراگوزلوی نیک
 • چهارم انساني
  حسین درویش پور داخلی
 • چهارم انساني
  فائزه برزگری خانقاه
 • چهارم رياضي
  افشین محب علی نژاد
 • چهارم رياضي
  رامین ندیمی
 • چهارم رياضي
  مهدی حسن زاده
 • چهارم تجربي
  مهدی سهیلی
 • چهارم تجربي
  مینا تیموری بادله دره
 • چهارم تجربي
  دانیال بهارفصل
هنرستان
 • حسابداري
  راحله کرم زاده قبادی
 • معماري
  آوا فاضلی خلیلی
 • كامپيوتر
  حدیثه رحمانی پیام
 • گرافيك
  مهتاب مرادی مقصود
 • كامپيوتر
  محسن نادرزاده
 • معماري
  مهسا وصالی کامران
 • حسابداري
  حدیث بداغی مکنون
 • حسابداري
  زهره عباسی
 • حسابداري
  معصومه احمدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهر قدس

مرضیه کردی
سعید حامدی
حدیثه لطفی شیرمرد
مهناز عباسی
معصومه جهاندیده سراجاری
مهدی گل محمدی