لواسانات

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در لواسانات

متوسطه و دبیرستان
  • دهم رياضى
    سودا ایمانی
  • نهم
    امیرحسین اسدیان
  • سوم تجربي
    آرینا انصاری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های لواسانات

علی اصغر عباسی کمردی
نیلوفر احدی
زینب زارعی
یاسمن شکری
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های لواسانات جمعه 1 اردیبهشت 1396