رودهن

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در رودهن

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  آتوسا افضل الرحیم
متوسطه و دبیرستان
 • دهم رياضى
  امیرمحمد علیزاده خواجه بلاغ
 • دهم رياضى
  فرشید حسینی
 • سوم رياضي
  جواد تاتار
 • سوم رياضي
  سیدعلی اسماعیلی
 • هشتم
  حدیثه بی غم
 • هشتم
  هانیه بنجخی
هنرستان
 • معماري
  ناهید ریحانی دوست آباد
 • معماري
  نیلوفر خوشدل میشامندانی
 • معماري
  شکیلا زارعی
 • حسابداري
  مرجان جمالی
دبستان
 • سوم دبستان
  امیر حسین شیخی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رودهن

علی گیوری
سیده عاطفه رکنی
سید مهدی موسوی
نگار محمدی
فاطمه بساوند
رقیه غریب نواز
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های رودهن جمعه 22 اردیبهشت 1396