دماوند

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در دماوند

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  محمدمهدی زردان پور
 • چهارم رياضي
  سیدمعین الدین یوسفی
 • چهارم رياضي
  حسین محمدی
 • چهارم تجربي
  محمد احمدآقایی
هنرستان
 • حسابداري
  سارا رمضانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های دماوند

زهرا قضابانویی
بدون پشتیبان دبیرستان امام خمینی
افشین علیجانی
محمد عنصری
ساره گلبازی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های دماوند جمعه 19 خرداد 1396