پاكدشت

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 پاكدشت

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در پاكدشت

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  هادی کاظمی
 • چهارم رياضي
  حسین کارگر
 • چهارم رياضي
  رضا مرادی
 • چهارم رياضي
  سجاد سرلکی
 • چهارم رياضي
  امیرحسین عبدالملکی
 • چهارم رياضي
  بهرام معینیان فر
 • چهارم تجربي
  بیتا مرادخانی
 • چهارم تجربي
  امیرحسین ساکی
 • چهارم تجربي
  زهرا ولی زاده
 • چهارم تجربي
  محمدامین شصتی کریمی
متوسطه و دبیرستان
 • سوم انسانى
  ارزو نجفی خلیفه لو
 • هشتم
  محمدعرفان سراقی
 • سوم انسانى
  فاطمه اخوان
 • دهم رياضى
  اویس صیاد
 • دهم رياضى
  میلاد طلایی
 • سوم تجربي
  محمدمهدی پیرزادی
 • سوم تجربي
  امیرحسین ولی زاده
 • سوم تجربي
  مهتاب رستمی
 • سوم تجربي
  امیرمحمد خان قیطاقی
 • سوم تجربي
  رضا محسنی ملردی
هنرستان
 • مكانيك خودرو
  سید علی قاسمی نژاد
 • كامپيوتر
  ندا هوشیار
دبستان
 • ششم دبستان
  مهدیه محمدی زرج اباد
 • ششم دبستان
  فاطمه نجفی عرب
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های پاكدشت

دنیا رسولیان
حسین نصری سلمان
سحر طوری
بهزاد خدایاری
محدثه ابراهیمی
هانیه گودرزی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های پاكدشت جمعه 1 اردیبهشت 1396