پاكدشت

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 پاكدشت

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در پاكدشت

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  هادی کاظمی
 • چهارم رياضي
  امیرحسین عبدالملکی
 • چهارم رياضي
  حسین کارگر
 • چهارم رياضي
  رضا مرادی
 • چهارم تجربي
  زهرا ولی زاده
 • چهارم تجربي
  عباس احمدی
 • چهارم تجربي
  زهرا زرین
 • چهارم تجربي
  زهرا مرادی
 • چهارم تجربي
  بیتا مرادخانی
 • چهارم تجربي
  محمدرضا طالبی سیاوشانی
هنرستان
 • كامپيوتر
  ندا هوشیار
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های پاكدشت

مهتاب واحدی
میلاد دلفانی
مریم طالبی همت
سید عباس لنگری
علیرضا امیری
بهناز عبدی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های پاكدشت جمعه 19 خرداد 1396