تهرانسر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 30 تیر 1396 در تهرانسر

هنرستان
 • حسابداري
  مینا صادقیان پور
 • كامپيوتر
  سمانه زاد عباس
 • كامپيوتر
  فاطمه طالانچی
 • كامپيوتر
  مریم اصغری
 • حسابداري
  فاطمه زهرا زمانی
 • كامپيوتر
  بیتا ابراهیمی زاده
 • كامپيوتر
  فاطمه فرهادی زاده
 • حسابداري
  سحر فرضی
 • حسابداري
  مرجان اسمعیلی
 • حسابداري
  فاطمه اعزازی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های تهرانسر

عاطفه صالحی
محسن حیدری
هلیا فتحی
هلیا فتحی
زهرا نوری
رخشنده عطایی