ورامين

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 96 ورامين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در ورامين

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  سروش محمودی
 • چهارم رياضي
  امیرحسین مشکانی
 • چهارم رياضي
  محمدجواد اردستانی
 • چهارم تجربي
  محمدسعید پرکاسی
 • چهارم تجربي
  علیرضا علیجانی
 • چهارم رياضي
  رضا عباسی
 • چهارم تجربي
  محمد درویشی
 • چهارم تجربي
  عرفان آبلو
 • چهارم تجربي
  امیرمحمد کریمی
 • چهارم تجربي
  فاطمه دارندی
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  شادی تاجیک
دبستان
 • ششم دبستان
  امین غلامی
 • ششم دبستان
  علیرضا کچوئی محقق یعقوبی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های ورامين

علی داودی
محمدحسین حاجی مزدارانی
مهسا احمدی
مرجان جعفریان
محمدتقی بوربور
زهره سادات حسینی فرد