شهرري

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در شهرري

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  امیرحسین فتحی
 • چهارم تجربي
  محمدحسین بابایی
 • چهارم تجربي
  رضا رضایی فر
متوسطه و دبیرستان
 • دهم رياضى
  زهرا صداقت
 • دهم رياضى
  محمد قندهاری علویجه
 • هفتم
  زینب رستمی کچوسنگی
 • هفتم
  عرفان صفری
 • نهم
  مجید ستاری
 • نهم
  امیرعطا ورزیده
دبستان
 • ششم دبستان
  محمدمهدی صفری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهرري

فائزه دهنوی فرد
حامد عباس زاده
فاطمه صفدرنیا
مریم سادات مومن
مصطفی حاجی رضایی حسن آبادی
محمدرضا رضایی