اسلام‌شهر

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 96 اسلام‌شهر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در اسلام‌شهر

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  غزاله رضوانی
 • چهارم انساني
  محدثه عینی جواد
 • چهارم رياضي
  هادی مرادی پابندی
 • چهارم رياضي
  سروش غفرانی بیرق
 • چهارم رياضي
  محمدحسین عبدی
 • چهارم رياضي
  علی عبدی حسنعلی ده
 • چهارم تجربي
  نگار آقائی
 • چهارم تجربي
  مرضیه سادات طبائی
 • چهارم تجربي
  علیرضا محمدی
 • چهارم تجربي
  عرفان گودرزی
متوسطه و دبیرستان
 • يازدهم تجربي
  فاطمه درگاهی درآباد
 • هفتم
  امیرمحمد مرادلو
 • نهم
  سیدیحیی لاجوردی علی آبادی
 • نهم
  پانیذ صفائی رئوف
 • هشتم
  بیتا محمدی منامن
 • هشتم
  ملیکا روئینا
 • هشتم
  زهرا امیری عالیه کلائی
 • نهم
  حمیدرضا حسابی
 • نهم
  بهنام محمدی
 • نهم
  آرمان فروتن شهربابکی
هنرستان
 • گرافيك
  آیدا غدیری
دبستان
 • چهارم دبستان
  امیرعباس فرودی
 • چهارم دبستان
  محمدطاها اسکندری
 • سوم دبستان
  محمدامین احمدلو
 • چهارم دبستان
  نازنین زهرا اسکندری
 • چهارم دبستان
  محمدپارسا معصومی راد
 • چهارم دبستان
  طاها کریمی
 • ششم دبستان
  علی حسن نتاج بائی
 • ششم دبستان
  عرفان مجلسی انباردان
 • ششم دبستان
  مبینا اسلامی
 • ششم دبستان
  نازیلا عابدی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های اسلام‌شهر

مجید شیرازی
سپیده رحیمی
مرتضی شهبازی
علی رضایی
فاطمه محمدی
الهه سرمستی