شهريار

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 شهريار

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در شهريار

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  سید حسام الدین مراد بیگی
 • چهارم رياضي
  آرمین مرادی
 • چهارم انساني
  محدثه افروزه
 • چهارم انساني
  محدثه حاجیوند
 • چهارم رياضي
  امیر رضا قدمیاری
 • چهارم تجربي
  محدثه اسدی ممان
 • چهارم انساني
  سعید ذوقی اصغر پور
 • چهارم تجربي
  احسان ابیض نژاد
 • چهارم انساني
  آتوسا فاضل نژاد
 • چهارم رياضي
  مصطفی نوری
هنرستان
 • حسابداري
  رویا تمیمی
 • كامپيوتر
  زهرا آقایی قاسم کندی
 • كامپيوتر
  آرش خزایی
 • حسابداري
  فاطمه مرادی
 • حسابداري
  مینا جسری
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهريار

حسین روح اله پور
حسن کیوانلو
علیرضا ناصردهقان
قادر عدلی
میلاد اصل اناری
رضا نصرتی