شهريار

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 96 شهريار

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در شهريار

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  زهرا فرخی
 • چهارم انساني
  فاطمه نادری
 • چهارم انساني
  سارا یوسفی
 • چهارم انساني
  الهه رحیم پور
 • چهارم انساني
  فاطمه رهنما
 • چهارم رياضي
  علیرضا ناصری
 • چهارم انساني
  مبینا دهقانی کجانی
 • چهارم رياضي
  غزل بیگلری
 • چهارم انساني
  سعیده سرگردان
 • چهارم انساني
  مهدیه جلالی
متوسطه و دبیرستان
 • هفتم
  نازنین صدیقی
 • يازدهم انسانى
  محمد ابراهیم سلیمانی سقرلو
 • يازدهم انسانى
  امیرمهدی حیدری
 • يازدهم رياضي
  محمد درخشان
 • يازدهم رياضي
  محمدعرفان مرادی پرنی
 • يازدهم تجربي
  سپهر فرزادی نسب
 • يازدهم تجربي
  فهیمه خدا بنده لو
 • نهم
  زهرا حسنی
 • نهم
  محمد حسینی
دبستان
 • ششم دبستان
  سیدمحمدطاها موسوی
 • ششم دبستان
  ملینا ملائی
 • ششم دبستان
  مائده جعفری
 • ششم دبستان
  علی قیام دوست
 • ششم دبستان
  محمدعلی سمیع پور خرم آبادی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهريار

معصومه بانی
سمیه پاشانیا
رویا عزیزی
علیرضا ناصردهقان
مرجان گلدار
محمد عبدی فاراب