شهريار

سایر رتبه های برتر 

رتبه های برتر کنکور 95 شهريار

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در شهريار

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  محدثه حاجیوند
 • چهارم رياضي
  سید حسام الدین مراد بیگی
 • چهارم انساني
  سعید ذوقی اصغر پور
 • چهارم انساني
  علیرضا مرادی
 • چهارم تجربي
  احسان ابیض نژاد
 • چهارم انساني
  آتوسا فاضل نژاد
 • چهارم انساني
  مرضیه میر
 • چهارم رياضي
  حسین قلی نژاد گلعذانی
 • چهارم انساني
  عارفه نوراللهی
 • چهارم رياضي
  امید بداقی سراسکان
متوسطه و دبیرستان
 • سوم انسانى
  زهرا فرخی
 • سوم تجربي
  الهه سلمانیان
 • سوم رياضي
  یوسف جمشیدی
 • سوم رياضي
  غزل بیگلری
 • سوم رياضي
  علیرضا ناصری
 • سوم رياضي
  سید عرفان قاسمی
 • سوم تجربي
  محمدجواد باغچی
 • دهم تجربي
  علیرضا جعفری
 • دهم تجربي
  نرگس باقری
 • سوم تجربي
  محدثه جعفری
هنرستان
 • حسابداري
  فاطمه مرادی
 • حسابداري
  رویا تمیمی
 • كامپيوتر
  زهرا آقایی قاسم کندی
 • حسابداري
  فاطمه اقدامی سیاهکلده
 • حسابداري
  مینا جسری
دبستان
 • دوم دبستان
  روژان ثقلینی
 • سوم دبستان
  علی خان حسینی
 • پنجم دبستان
  نگار رضائی
 • سوم دبستان
  امیر علی نعمت اللهی
 • پنجم دبستان
  فاطمه ندری
 • سوم دبستان
  ملیسا دردمند
 • ششم دبستان
  آرین کریمی
 • ششم دبستان
  محمد مهدی آزادی
 • ششم دبستان
  امید زارع تیموری
 • ششم دبستان
  مهشید کرمی پور
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهريار

جواد جعفری عربلو
علیرضا ناصردهقان
میلاد اصل اناری
عاطفه مباشرامینی
سمیه رحمانی
قادر عدلی