جستجوی کتاب

کتاب کار عربی دوم دبیرستان

کتاب کار عربی دوم دبیرستان
قیمت: 40000 ریال
شامل:معني واژه هاي(متن)-معني واژه هاي(حول النص)-معني واژه هاي(منهاج)-معني واژه هاي(تمرين ها)-معني واژه هاي(کارگاه ترجمه)-مترادف و متضاد کلمات کتاب درسي-پرسش هاي تاليفي از بخش هاي(الترجمه و التعريب و النص)-پرسشهاي تاليفي از بخش هاي(التحليل الصرفي و الاعراب)
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید