بن تخفیف کتاب های کانون فرهنگی آموزش در نمایشگاه کتاب تهران

دبیران و آموزگاران گرامی ، برای دریافت بن و استفاده از امتیازها و هدایای ویژه در نمایشگاه کتاب فرم زیر را تکمیل کنید. دعوت نامه صادر شده را پرینت بگیرید یا فایل PDF آن را به همراه خود به نمایشگاه بیاورید. همچنین خواهشمندیم در هنگام مراجعه به نمایشگاه و غرفه کانون ، حکم کارگزینی یا فیش حقوقی و مدرک شناسایی معتبر به همراه داشته باشید.