بن تخفیف کتاب های کانون فرهنگی آموزش در نمایشگاه کتاب تهران

برای دریافت بن تخفیف خرید کتاب های کانون از نمایشگاه فرم زیر را تکمیل کنید. بن صادر شده را پرینت بگیرید یا فایل PDF آن را به همراه خود به نمایشگاه بیاورید.
اگر دانش آموز کانون نیستید ، فقط کافیست شماره موبایل خود را وارد کنید.