منابع جمع بندی نیمسال اول

مطالب مرتبط با منابع جمع بندی نیمسال اول

دی 1397

منابع پیشنهادی برای پرش به سکوی دوم (ویژه‌ی دوازدهمی ها)

نسیم پور احمد : منابع کانون برای کنکور هنر

تغییر رشته تجربی به انسانی و استفاده از کتاب‌های آبی و سه سطحی

چگونه کتاب جمع بندی باعث پیشرفت می‌شود؟

برتری‌های دوران امتحانات و جمع بندی

شیوه جمع بندی نیمسال اول از زبان رتبه 2 منطقه 3 تجربی

چگونه کتاب آبی ریاضی باعث ارتقا درصد ریاضی من در کنکور 96 شد

سکوی مقایسه و افزایش چند از‌10

برنامه ریزی ، اجرا و پیشرفت به روش بازیابی توسط رتبه 62 تجربی

برنامه رتبه 6 منطقه 1 تجربی برای جمع بندی نیمسال اول

رتبه 14منطقه یک کنکور97: امکانات جعبه ابزار سایت کانون

روش بازیابی رتبه 22 تجربی در جمع بندی نیم سال اول

چگونه آزمون را تحلیل کنیم؟

کتاب آبی ، چاشنی لازم برای پیشرفت!

بیشتر