مطالب مرتبط با دوران انتقالی

دوران انتقالی

۱۳۹۶ خرداد

گذر از دوران گذار با کارنامه‌ی مبحثی

یک نکته‌ی جالب درباره‌ی دوران انتقالی

۱۳۹۶ اردیبهشت

دوران گذار

500 سؤال پرمراجعه‌ی درس‌های اختصاصی ریاضی، تجربی و انسانی

دوره‌ی انتقالی و آمادگی برای دوران جمع‌بندی

مقاله کاظم قلم چی : دوران انتقالی یا دوران گذار

۱۳۹۵ خرداد

دوره انتقالی و آمادگی برای دوران جمع بندی

دوران انتقالی و اهمیتی که دارد

یافته‌های یک‌ساله را جمع‌بندی کنیم

جمع‌بندی در ماه رمضان

3 پاس تا گل

دوران انتقالی

آرش فتحعلی : دوران انتقالی آمادگی برای دوران جمع بندی

۱۳۹۵ اردیبهشت

انتقال در دوران انتقالی

توصیه‌هایی برای دوران انتقالی

آیا می‌توانم؟

۱۳۹۵ فروردین

از تعطیلات نوروز تا کنکور

۱۳۹۴ اردیبهشت

زیست در دوران انتقالی

دوران انتقالی‌تان را پربار کنید

زنجیره‌ای برای رسیدن

دوره‌ی انتقالی قبل از دوران جمع‌بندی

توجه، توجه؛ کنکوری‌ها

بین خطوط حرکت کنید

یک اصل، چند روش... (1)

۱۳۹۴ فروردین

دوران طلایی را به دوران انتقالی سنجاق کنید

۱۳۹۳ خرداد

محدودیت زمانی ایجاد کنید

دوران انتقالی، جمع‌بندی و هفته‌ی تورق سریع

دوران انتقالی، گذرگاه موفقیت

۱۳۹۳ اردیبهشت

دوره‌ی انتقالی چیست؟

چهار مرحله‌ی تا کنکور باقی است

بیشتر