دانش‌آموزان برتر سال 98-1397

مطالب مرتبط با دانش‌آموزان برتر سال 98-1397

اردیبهشت 1398

گفت‌وگو با زهره عباسی، دوازدهم ریاضی از کلاچای با تراز 7685

گفت‌وگوبا علی نظری، فارغ‌التحصیل انسانی ازکرمانشاه باتراز 7750

گفت‌وگو با محمدرضا ارشدی، دوازدهم تجربی از تبریز با تراز 8112

گفت‌وگو با سجاد پاک‌سیما، دوازدهم ریاضی از یزد با تراز 8005

فروردین 1398

گفت‌وگو با عرفان آق، دوازدهم تجربی از گنبد با تراز 7685

گفت‌وگو با امیرمحمد فضلی، دوازدهم انسانی از ساری با تراز 7849

گفت‌وگو با امیر نجفی، دوازدهم تجربی از تبریز با تراز 7585

گفت‌وگوبا علیرضا سخایی‌راد، دوازدهم ریاضی از اهواز باتراز 8342

اسفند 1397

گفت‌وگو با ملیکا شیرعلی، دانش‌آموز تجربی از شهرضا با تراز 7565

گفت‌وگو با علی مورکیان ، دوازدهم ریاضی از یزد با تراز 7919

گفت‌وگو با آرمین دلگسار ماهر، دوازدهم ریاضی با تراز 7904

گفت‌وگو با پریسا کفایتی، برتر دوازدهم تجربی از لاهیجان

گفت‌وگو با علیرضا معتمدی، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 8018

گفت‌وگو با حسین گله‌داری، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 7839

گفت‌وگو با نازنین قاسمی، دانش‌آموز دوازدهم انسانی با تراز 7900

بهمن 1397

گفت‌وگو با سیاوش کیانپور، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 7800

دی 1397

گفت‌وگو با یونس پیربداقی، دوازدهم ریاضی با تراز 7900

گفت‌وگو با سمانه توتونچیان، دوازدهم تجربی با تراز 8050

آذر 1397

گفت‌وگو با امیر جبیری، دوازدهم تجربی با میانگین تراز 7754

گفت‌وگو با امیررضا عباس‌نژاد، دوازدهم تجربی با تراز 7982

گفت‌وگو با معین افسر، دوازدهم انسانی با میانگین تراز 7818

بیشتر