دانش‌آموزان برتر سال 98-1397

مطالب مرتبط با دانش‌آموزان برتر سال 98-1397

1397 اسفند

گفت‌وگو با نازنین قاسمی، دانش‌آموز دوازدهم انسانی با تراز 7900

1397 بهمن

گفت‌وگو با سیاوش کیانپور، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 7800

1397 دی

گفت‌وگو با یونس پیربداقی، دوازدهم ریاضی با تراز 7900

گفت‌وگو با سمانه توتونچیان، دوازدهم تجربی با تراز 8050

1397 آذر

گفت‌وگو با امیر جبیری، دوازدهم تجربی با میانگین تراز 7754

گفت‌وگو با امیررضا عباس‌نژاد، دوازدهم تجربی با تراز 7982

گفت‌وگو با معین افسر، دوازدهم انسانی با میانگین تراز 7818

بیشتر