دوران طلایی نوروز

برچسب ها

مطالب مرتبط با دوران طلایی نوروز

فروردین 1398

دشوارترین سوالات شیمی 3 آزمون‌های نیمسال اول کانون

بررسی نکات مهم فصل 1 و 2 شیمی 3

40 نکته از فصل یک و دو شیمی 3

تعدادی پرسش خوب مربوط به دینامیک

آزمون 16 فروردین، یک آزمون جمع بندی است

نزدیک شدن به پایان عید و نکات مورد توجه بعد از عید

دشوار‌ترین سوالات آزمون‌های نیمسال دوم کانون درس هندسه

دشوار‌ترین سوالات آزمون‌های نیمسال دوم کانون درس آمار

تست مبحث تبدیلات

تست درس آمارو احتمال مباحث احتمال کل و قانون بیز

نکات موضوع تبدیلات هندسی

نکات احتمال کل و قانون بیز

درسنامه هندسه از ابتدای مبحث انتقال

درسنامه آمار و احتمال از ابتدای احتمال کل

دشوار‌ترین سوالات آزمون‌های نیمسال دوم کانون درس شیمی

نکات چند ترکیب مهم شیمی

جزوه شیمی از صفحه 63 تا70

پیش به سوی آزمون بعدی

نکات فیزیک 3 فصل دینامیک

راهنمای حل مسائل نوسان فیزیک 3

دشوارترین سوالات فیزیک 3 آزمون‌های کانون دوازدهم ریاضی

دشوار‌ترین سوالات آزمون‌های نیمسال دوم کانون درس فیزیک

در آزمون 16 فروردین موفق خواهید بود

تست منتخب فیزیک(2)

جزوه کامل حرکت در خط راست فیزیک 3

تست منتخب فیزیک

درسی از مایکل شوماخر، قهرمان رالی فرمول یک جهان

جزوه نوسان ویژه آزمون شانزده فروردین

درسنامه فیزیک از ابتدای مبحث توان

جزوه کامل حرکت دایره ای فیزیک 3

بیشتر