متوسطه دوم

مطالب مرتبط با متوسطه دوم

خرداد 1398

گفت‌وگو با آنیتا خورشیدوند، دهم تجربی از خرم‌آباد با تراز 7555

جمع بندی زیست شناسی - سوالات صحیح و غلط به همراه تحلیل آن ها

گفت‌وگو با مصدق مرادی، یازدهم تجربی از ایذه با تراز 7568

اردیبهشت 1398

دهمی‌ها و یازدهمی‌های سخت‌کوش در مسیر الماس

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 47

پیوستگی یک دستاورد است

برای امتحانات آماده شویم

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 45

فروردین 1398

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 43

امتحانات پایان سال برای دهمی‌ها

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 42): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی

اسفند 1397

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 40): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 39): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی

بهمن 1397

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 38): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 37): همراه با 5 گفت‌وگوی خواندنی

دی 1397

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 36): همراه با 4 گفت‌وگوی خواندنی

دروس پیش‌نیاز در دبیرستان حذف شد

آذر 1397

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 35): از رتبه‌ی 51 هزار تا 1800

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 34): از روستا آمد و یک‌رقمی شد

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 33): گفت‌وگو با 2 رتبه‌ی یک‌رقمی

آبان 1397

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 32): گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک‌رقمی

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 31): گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک‌رقمی

بیشتر