برنامه دریک نگاه

مطالب مرتبط با برنامه دریک نگاه

1397 مهر

احسان عالی زاده:یا سقف را تعمیر کنید یا بارانی بپوشید!

فاطمه رسولی نسب: چگونه با خودمان رقابت کنیم!

نهال بابائیان پشتیبان ویژه: یادگیری از همتایان

روزبه مشکین نژاد پشتیبان ویژه: نیم نگاهی به برنامه‌ی راهبردی

ملیکا خانلرزاده پشتیبان ویژه: یادگیری از همتایان

الهه مفتاح دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران: آزمون قبل مطالعه

امیر حسین رضافر: سال دوازدهم تستی بخوانیم یا تشریحی

ندا مهدی زاده: برنامه در یک نگاه

علیرضا رضائی مهر پشتیبان ویژه: نگاهی به آینده

مائده شاهمرادی پشتیبان ویژه: در سکو‌های مقایسه غیبت نکنید

حسین بصیر رتبه 3 کنکور ریاضی : یادگیری از همتایان

عاطفه واحدی پشتیبان ویژه: روش‌های مطالعه‌ی دروس مختلف

ریحانه یحیی پشتیبان ویژه: برنامه امسال در یک نگاه

فاطمه ترنجی زاده پشتیبان ویژه: بهبود روش مطالعه

سید محمدرضا کوچکی آقایی پشتیبان ویژه: پیمانه ها

امیررضا پاشاپوریگانه رتبه 8 کنکور: موفقیت دانش آموزان درکنکور

فیروزه حاتمی پشتیبان ویژه : یادگیری از همتایان

سارا شیردره رتبه 23 کنکور : روش‌های خود رابشناسید

امیررضا صدریکتا رتبه 4 کشور تجربی: از الآن به فکر آینده باشید

امین رمضانی کرقند: یادگیری از همتایان و پیشرفت درسی

امیررضا مرادی: رمز موفقیت ، حضور مستمر در آزمون ها

نغمه قلم سیاه: برنامه ریزی برای پیش بردن برنامه کانون و مدرسه

فاطمه کریمیان: سکوهای مقایسه وایستگاه‌های جبرانی

بیشتر
دایره از هندسه 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی