برنامه راهبردی دوازدهم

مطالب مرتبط با برنامه راهبردی دوازدهم

1397 مهر

برنامه‌ی راهبردی، یک برنامه‌ی پرفایده

برنامه‌ی راهبردی، یک ژیروسکوپِ قدرتمند

ویژگی‌های برتری که برنامه‌ی راهبردی دارد

فاطمه رسولی نسب: خط کش خودت را داشته باش

این شما و‌این نقشه راه، ساختار برنامه راهبردی دوازدهم

1397 شهریور

امید جعفری : پپیمانه‌ها علائم راهنمایی مسیر مطالعاتی شما هستند

سیدرسول اسلامی: چرا باید برنامه، راهبردی باشد؟

داوود اکبری: دو بال نیرومند برنامه‌ی راهبردی

فاطمه رسولی: کارآمدی بیشتر ظرفیت مغزی با برنامه راهبردی

مقاله کاظم قلم چی : ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون

اردوان دهبوده: سنجاق کردن برنامه راهبردی به جعبه ابزار کارنامه

زهرا غیاثی: دو رویکرد جدید در برنامه راهبردی آزمون‌های دوازدهم

محمدعلی مرتضوی : منطق و طراحی ویژه برنامه برای دروس عمومی

محمد اکبری: سه محور اصلی برنامه راهبردی دوازدهم ریاضی

هماهنگی برنامه راهبردی بامدرسه ومدیریت مطالعه به روش پیمانه ای

سید سعید متقی رتبه 35 کنکور : اهمیت برنامه راهبردی کانون

شش نکته در منطق برنامه آزمون عمومی دوازدهم

امیررضا صدریکتا رتبه 4 کنکور : ویژگی‌های برنامه راهبردی کانون

حمید آقالویی : برنامه راهبردی کانون و آرامش دانش آموز

بیشتر