برنامه راهبردی دوازدهم

مطالب مرتبط با برنامه راهبردی دوازدهم

اسفند 1397

برنامه راهبردی دوازدهم انسانی زیر ذره بین (آزمون 17 اسفند)

مهر 1397

برنامه‌ی راهبردی، یک برنامه‌ی پرفایده

برنامه‌ی راهبردی، یک ژیروسکوپِ قدرتمند

ویژگی‌های برتری که برنامه‌ی راهبردی دارد

فاطمه رسولی نسب: خط کش خودت را داشته باش

این شما و‌این نقشه راه، ساختار برنامه راهبردی دوازدهم

شهریور 1397

امید جعفری : پپیمانه‌ها علائم راهنمایی مسیر مطالعاتی شما هستند

سیدرسول اسلامی: چرا باید برنامه، راهبردی باشد؟

داوود اکبری: دو بال نیرومند برنامه‌ی راهبردی

فاطمه رسولی: کارآمدی بیشتر ظرفیت مغزی با برنامه راهبردی

مقاله کاظم قلم چی : ویژگی‌های برنامه‌ی راهبردی امسال‎ کانون

اردوان دهبوده: سنجاق کردن برنامه راهبردی به جعبه ابزار کارنامه

زهرا غیاثی: دو رویکرد جدید در برنامه راهبردی آزمون‌های دوازدهم

محمدعلی مرتضوی : منطق و طراحی ویژه برنامه برای دروس عمومی

محمد اکبری: سه محور اصلی برنامه راهبردی دوازدهم ریاضی

هماهنگی برنامه راهبردی بامدرسه ومدیریت مطالعه به روش پیمانه ای

سید سعید متقی رتبه 35 کنکور : اهمیت برنامه راهبردی کانون

شش نکته در منطق برنامه آزمون عمومی دوازدهم

امیررضا صدریکتا رتبه 4 کنکور : ویژگی‌های برنامه راهبردی کانون

حمید آقالویی : برنامه راهبردی کانون و آرامش دانش آموز

بیشتر