روزبه امین‌تفرشی

مطالب مرتبط با روزبه امین‌تفرشی

1398 فروردین

فیلم: روش‌های مطالعه‌ی برترهای کنکور در درس شیمی (قسمت اول)

فیلم: روش مطالعه‌ی رتبه‌های برتر ریاضی و تجربی در درس ادبیات

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با روزبه امین تفرشی، رتبه‌ی 5 ریاضی کشور

بیشتر