هیرش صمدی

برچسب ها

مطالب مرتبط با هیرش صمدی

1397 تیر

گفتگو با هیرش صمدی دانش آموز برتر انسانی با میانگین تراز7900

بیشتر
نمودار های خاص از ریاضی دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی