طنین زاهدی‌کیا

مطالب مرتبط با طنین زاهدی‌کیا

شهریور 1397

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور

فیلم گفتگو با طنین زاهدی کیا رتبه 2 کنکور انسانی 97

مرداد 1397

کارنامه‌های طنین زاهدی نیا ، رتبه 2 کنکور انسانی 97 در کانون

بیشتر