فرنوش فخار

مطالب مرتبط با فرنوش فخار

1397 شهریور

گفت‌وگو با مادر فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور از کاشان

تصاویر رتبه‌های 1 کنکور 97 در مجله‌های آزمون سال‌های گذشته

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور

فیلم گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97

بیشتر