امیررضا وظیفه

مطالب مرتبط با امیررضا وظیفه

فروردین 1398

فیلم گفتگو با رتبه‌های برتر تهران 97: امیررضا وظیفه رتبه 5

فیلم : رتبه‌های برتر و کتاب‌های زرد عمومی و اختصاصی (قسمت اول)

دی 1397

رتبه‌های برتر و کتاب‌های آبی (قسمت دوم)

آذر 1397

فیلم : رتبه‌های برتر چگونه افزایش تراز پیدا کردند؟

شهریور 1397

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1

مرداد 1397

روش‌های مطالعه‌ی امیررضا وظیفه دانش‌آموز برتر ریاضی

بیشتر