امیررضا وظیفه

مطالب مرتبط با امیررضا وظیفه

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1

1397 مرداد

روش‌های مطالعه‌ی امیررضا وظیفه دانش‌آموز برتر ریاضی

بیشتر
نمودار های خاص از ریاضی دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی