محمدصادق کشاورزی

مطالب مرتبط با محمدصادق کشاورزی

1398 فروردین

فیلم: روش مطالعه‌ی رتبه‌های برتر ریاضی و تجربی در درس ادبیات

1397 شهریور

تصاویر رتبه‌های 1 کنکور 97 در مجله‌های آزمون سال‌های گذشته

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سیدمحمدصادق کشاورزی، رتبه‌ی2ریاضی کشور

فیلم گفتگو با محمد صادق کشاورزی رتبه 2 ریاضی و 8 زبان کنکور 97

1397 مرداد

رتبه 2 کنکور ریاضی 97 : رمز موفقیت ثابت قدم بودن است

بیشتر