محمدصادق کشاورزی

مطالب مرتبط با محمدصادق کشاورزی

فروردین 1398

فیلم: روش مطالعه‌ی رتبه‌های برتر ریاضی و تجربی در درس ادبیات

شهریور 1397

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سیدمحمدصادق کشاورزی، رتبه‌ی2ریاضی کشور

فیلم گفتگو با محمد صادق کشاورزی رتبه 2 ریاضی و 8 زبان کنکور 97

مرداد 1397

رتبه 2 کنکور ریاضی 97 : رمز موفقیت ثابت قدم بودن است

بیشتر