علیرضا شاطری

مطالب مرتبط با علیرضا شاطری

1397 آبان

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور

1397 شهریور

تصاویر رتبه‌های 1 کنکور 97 در مجله‌های آزمون سال‌های گذشته

فیلم گفتگو با علیرضا شاطری رتبه 1 کنکور ریاضی 97

1397 مرداد

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور

گفتگو با رتبه 1 کنکور ریاضی 97 : علیرضا شاطری

کارنامه‌های علیرضا شاطری ، رتبه 1 کنکور ریاضی 97 در کانون

بیشتر