ساجد شیری‌طرزم

مطالب مرتبط با ساجد شیری‌طرزم

1397 آذر

گفت‌وگو با پدر و مادر ساجد شیری طرزم، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه 2

فیلم : رتبه‌های برتر چگونه افزایش تراز پیدا کردند؟

1397 آبان

فیلم: استفاده‌ی رتبه‌های برتر کانون از جعبه ابزار کارنامه

فیلم گفتگو با ساجد شیری رتبه 10تجربی کنکور97 درباره سایت کانون

1397 مرداد

روش‌های مطالعه ریاضی تجربی از زبان رتبه‌های زیر 10 کنکور 97

بیشتر