فاطمه خانی

مطالب مرتبط با فاطمه خانی

1397 مرداد

روش‌های مطالعه ریاضی تجربی از زبان رتبه‌های زیر 10 کنکور 97

روش‌های مطالعه‌ی فاطمه خانی، رتبه‌ی 6 تجربی در کنکور 97

بیشتر