سعید انصاری‌فرد

مطالب مرتبط با سعید انصاری‌فرد

اردیبهشت 1398

گفت‌وگو با پدر و مادر سعید انصاری‌فرد، رتبه 4 تجربی ایثارگران

فروردین 1398

فیلم: روش مطالعه‌ی رتبه‌های برتر در درس فیزیک (قسمت اول)

آذر 1397

فیلم: رتبه‌های برتر و کتاب‌های سه‌سطحی (قسمت سوم)

فیلم: روش مطالعه‌ی سعید انصاری‌فرد در درس ریاضی تجربی

فیلم: روش مطالعه سعید انصاری‌فرد، رتبه 4کنکور در زبان انگلیسی

بیشتر