امیررضا صدریکتا

مطالب مرتبط با امیررضا صدریکتا

آذر 1397

رتبه‌های یک‌رقمی و استفاده از جعبه‌ی ابزار کارنامه (1)

مهر 1397

فیلم گفتگو با امیر رضا صدر یکتا رتبه 4 تجربی کنکور 97

شهریور 1397

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا صدر یکتا، رتبه‌ی 4 تجربی کشور

بیشتر