امیررضا صدریکتا

مطالب مرتبط با امیررضا صدریکتا

1397 آذر

رتبه‌های یک‌رقمی و استفاده از جعبه‌ی ابزار کارنامه (1)

1397 مهر

فیلم گفتگو با امیر رضا صدر یکتا رتبه 4 تجربی کنکور 97

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا صدر یکتا، رتبه‌ی 4 تجربی کشور

بیشتر