مهدی طالبی

مطالب مرتبط با مهدی طالبی

فروردین 1398

فیلم : رتبه‌های برتر و کتاب‌های زرد عمومی و اختصاصی (قسمت دوم)

اسفند 1397

گفت‌وگو با مهدی طالبی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3 از میاندوآب

بهمن 1397

بازی با این سؤالاتِ هدایتگر، دلچسب‌ است

آذر 1397

فیلم: رتبه‌های برتر و کتاب‌های سه‌سطحی (قسمت سوم)

فیلم: رتبه‌های برتر کنکور و کتاب خودآموزی

مهر 1397

فیلم : روش و منبع مطالعه رتبه 2 منطقه 3 تجربی در زیست‌شناسی

شهریور 1397

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با مهدی طالبی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3

بیشتر