مهدی طالبی

مطالب مرتبط با مهدی طالبی

1397 اسفند

گفت‌وگو با مهدی طالبی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3 از میاندوآب

1397 بهمن

بازی با این سؤالاتِ هدایتگر، دلچسب‌ است

1397 آذر

فیلم: رتبه‌های برتر و کتاب‌های سه‌سطحی (قسمت سوم)

فیلم: رتبه‌های برتر کنکور و کتاب خودآموزی

1397 مهر

فیلم : روش و منبع مطالعه رتبه 2 منطقه 3 تجربی در زیست‌شناسی

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با مهدی طالبی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3

بیشتر