علی عبداله‌زاده

مطالب مرتبط با علی عبداله‌زاده

شهریور 1397

فیلم گفتگو با علی عبدالله‌زاده رتبه 2 تجربی و 1 زبان کنکور 97

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی عبدالله‌زاده، 1 زبان و 2تجربی کشور

مرداد 1397

رتبه 1 و 2 کنکور پاسخ می‌دهند، کامنت‌های روش مطالعه زیست

گفتگو با علی عبدالله‌زاده:رتبه 2 تجربی و 1 زبان کنکور 97

گفت و گو با خراسانی‌هایی که در کنکور97 خوش درخشیدند

کارنامه‌های علی عبداله زاده، رتبه 1 زبان و 2 تجربی 97 در کانون

بیشتر