امیر درخوش

مطالب مرتبط با امیر درخوش

فروردین 1398

فیلم: روش‌های مطالعه‌ی برترهای کنکور در درس شیمی (قسمت دوم)

دی 1397

رتبه‌های برتر و کتاب‌های آبی (قسمت چهارم)

آذر 1397

فیلم : رتبه‌های برتر چگونه افزایش تراز پیدا کردند؟

فیلم: رتبه‌های برتر کنکور و کتاب خودآموزی

فیلم: رتبه‌های برتر کنکور و دفتر برنامه‌ریزی

آبان 1397

فیلم: استفاده‌ی رتبه‌های برتر کانون از جعبه ابزار کارنامه

روش مطالعه امیر درخوش، رتبه 1 خانواده شهدا تجربی در فیزیک

شهریور 1397

فیلم گفتگو با امیر درخوش رتبه 1 تجربی خانواده شهدا کنکور 97

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیر درخوش، رتبه‌ی 1 تجربی سهمیه

بیشتر