آرمان زینالی

مطالب مرتبط با آرمان زینالی

1397 آذر

رتبه‌های برتر از چه کتاب‌هایی استفاده کردند؟ (1)

1397 شهریور

تصاویر رتبه‌های 1 کنکور 97 در مجله‌های آزمون سال‌های گذشته

فیلم گفتگو با آرمان زینالی رتبه 9 تجربی کنکور 97

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با آرمان زینالی، رتبه‌ی 9 تجربی کشور

بیشتر