جشن نخبگان کنکور 97

مطالب مرتبط با جشن نخبگان کنکور 97

1397 بهمن

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا علی‌نژاد، رتبه‌ی 2 هنر منطقه‌ی 3

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدامین جوادی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2

1397 دی

گفت‌وگو با مادر محمدرضا قلی‌پور، رتبه‌ی 2 انسانی از لنگرود

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با پریا ولیزاده ، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

1397 آذر

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا سلطانی، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 2

رتبه‌های برتر از چه کتاب‌هایی استفاده کردند؟ (1)

رتبه‌های یک‌رقمی و استفاده از جعبه‌ی ابزار کارنامه (1)

گفت‌وگو با پدر و مادر ساجد شیری طرزم، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه 2

بازیابی از زبان رتبه‌های برتر 97 (1)

1397 آبان

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (3)

گفت‌وگو با پدر و مادر سیدشایان شجاعی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (2)

گفت‌وگو با پدر و مادر صابر ظفرپور، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه‌ی 3

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (1)

گفت‌وگو با پدر علی تقوایی، رتبه‌ی 8 تجربی ایثارگران از ساری

گفت‌وگو با مادر سارا باقریه، رتبه‌ی 7 زبان کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدامین جوادی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه 2

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدهادی اثناعشری، رتبه 6 ریاضی منطقه3

1397 مهر

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدمهدی جراحی، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه 1

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سیدشایان شجاعی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور

فیلم جشن نخبگان ، رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 97

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی افخمی‌نیا، رتبه‌ی 6 تجربی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی سالارحسینی، رتبه‌ی 7 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سروین آزادبخت، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا سلطانی، رتبه 8 تجربی منطقه 2

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با بهراد نعمت‌الهی، رتبه 5 تجربی منطقه 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا یزدانی، رتبه 9 تجربی ایثارگران

بیشتر