پایه دوازدهم

مطالب مرتبط با پایه دوازدهم

1397 بهمن

درسنامه اقتصاد دهم انسانی

درسنامه منطق دهم انسانی

درسنامه روانشناسی یازدهم

درسنامه تاریخ دوازدهم انسانی - ایران در دوره رضاشاه

1397 دی

علوم و فنون ادبی 3

1397 آذر

نمونه سؤال امتحانی دی ماه فیزیک دوازدهم ریاضی

درسنامه تاریخ دوازدهم - درس چهارم

درسنامه اقتصاد کنکور انسانی - مفهوم رشد و توسعه

درسنامه منطق دهم انسانی- جایگاه قضیه در استدلال

درسنامه روانشناسی - حافظه و علل فراموشی

درسنامه علوم و فنون ادبی (3) - اختیارات زبانی

کنکور زیر ذره‌بین (علوم و فنون ادبی)

1397 آبان

درسنامه جغرافیا دوازدهم انسانی - درس دوم

درسنامه ریاضی و آمار دوازدهم - شمارش احتمال

درسنامه فلسفه یازدهم - فلسفه چیست؟(3)

درسنامه منطق دهم انسانی - اقسام ذاتی و عرضی (کلیات خمس)

کنکور زیر ذره بین ( اقتصاد )

1397 مهر

درسنامه درس دوم جامعه‌شناسی دوازدهم انسانی

درسنامه جغرافیا دوازدهم انسانی

جزوه درس سوم منطق دهم انسانی

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 30): گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک‌رقمی

این شما و‌این نقشه راه، ساختار برنامه راهبردی دوازدهم

1397 شهریور

مقطع جدید، کنکور جدید

1397 مرداد

‍ ورود 6 کتاب درسی جدید به پایه دوازدهم

بیشتر