رتبه های برتر کنکور 97

برچسب ها

مطالب مرتبط با رتبه های برتر کنکور 97

1398 فروردین

گفت‌وگو با میترا قاسمی، رتبه‌ی 11 تجربی از اسفراین

قهرمان پیشرفت: توحید گلوانی، از رتبه 8739 سال 96 تا 669 سال 97

گفت‌وگو با پدر و مادر امیر معینی، رتبه‌ی 2 ریاضی از اصفهان

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97

گفت‌وگو با علی افخمی‌نیا، رتبه‌ی 6 تجربی کشور از ارومیه

1397 اسفند

قهرمان پیشرفت: علیرضا خمسه، از رتبه 32000 سال 94 تا 371 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی زکیان، از رتبه‌ی 10000 سال 93 تا 862 سال 97

گفت‌وگو با سروین آزادبخت، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 3 از کوهدشت

گفت‌وگو با زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه 3 از برازجان

گفت‌وگو با پدر علیرضا جعفری‌آزاد، رتبه‌ی 2 تجربی از تبریز

گفت‌وگو با مهدی طالبی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3 از میاندوآب

قهرمان پیشرفت: فرهاد سراجی، از رتبه 1419 سال 96 تا 87 سال 97

گفت‌وگو با پدر و مادر امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

گفت‌وگو با فاطمه حبیبی، رتبه‌ی 6 انسانی از همدان

قهرمان پیشرفت: علی حاجیوند، از رتبه 17000 سال 96 تا 1713 سال97

1397 بهمن

گفت‌وگو با صدرا بهروزیه، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 1 از تبریز

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدجواد محقق، رتبه‌ی 10 انسانی منطقه 3

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا علی‌نژاد، رتبه‌ی 2 هنر منطقه‌ی 3

گفت‌وگو با رضا قوی، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 3 از قائن

رتبه‌های یک‌رقمی از نقش اولیای خود می‌گویند (1)

قهرمان پیشرفت: هانیه شهریاری، از رتبه 11000 سال93 تا 296 سال97

گفت‌وگو با آوا قره‌باغلی، رتبه‌ی 10 تجربی از همدان

قهرمان پیشرفت: سبحان احمدیان‌مقدم، از 2057 تجربی تا 144 ریاضی

قهرمان پیشرفت: دانیال بهارفصل، ازرتبه 2318 سال 96 تا 144 سال97

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدامین جوادی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2

بازی با این سؤالاتِ هدایتگر، دلچسب‌ است

گفت‌وگو با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسن قاسمی، رتبه‌ی 7 تجربی از تبریز

قهرمان پیشرفت: سعید ظهرابی، از رتبه 2118 سال 96 تا 307 سال 97

قهرمان پیشرفت: سالار طالبی، از رتبه 3317 سال 96 تا 288 سال 97

بیشتر